homePřihlásit se

Vítejte na kurzu

eCom4Children CZ

Projekt e-COM 4 CHILDREN MOOC e bezplatný a otevřený online kurz o elektronickém obchodování s bezpečnými dětskými výrobky, speciálně navržený pro pracovníky podniků v tomto odvětví, sdružení spotřebitelů a instituce. Účelem tohoto kurzu je poskytnout obecný přehled tří klíčových témat pro online prodej a nákup dětských výrobků v EU: právní rámec elektronického obchodu, ochranu spotřebitele a bezpečnost dětských výrobků.


Kurz nabízí metodiku učení přizpůsobenou aktuálním potřebám uživatelů. Z tohoto důvodu vám bude v závislosti na vašem profilu doporučena jedna nebo druhá trasa, která bude přizpůsobena vašim potřebám. Kromě toho si můžete vybrat obsah, který vás nejvíce zajímá, nebo dokonce dokončit celý magisterský kurz.

LOG IN

Konsorcium projektu e-COM 4 CHILDREN, koordinované Technologickým institutem pro dětské výrobky a volný čas, AIJU (Španělsko), je tvořeno Sdružením pro hračku a hru, SHH (Česká republika); University of Alicante, UA (Španělsko); Università Politecnica Delle Marche, UNIVPM (Itálie) a Associação para a Promoção da Segurança Infantil, APSI (Portugalsko)


Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.